Cam sành sấy

Xuất xứ: Việt Nam

100% cam sành

Không sulfur

Không chất bảo quản

Không phụ gia

Độ ẩm: 5-10%